Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2018) và 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2018).
 

Liên kết Website
 

       
   

xx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxThăm dò ý kiến
Lượt truy cập
     
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị lần thứ bảy Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Cập nhật: 30-12-2015 08:39 AM
(ĐCSVN) - Ngày 29/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ bảy Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa VIII. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.
 


 Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh:TH)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Kỳ họp thứ bảy Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc đánh giá công tác Mặt trận năm 2015 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động trong năm 2016; báo cáo 1 năm triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Báo cáo việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Báo cáo công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định của pháp luật để trình ra Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nghe tờ trình bổ sung Ủy viên Ủy ban Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tờ trình việc công nhận và thôi làm thành viên của MTTQ Việt Nam để trình ra Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Khẳng định vai trò, vị thế MTTQ


Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2015 và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2016 do Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày nêu rõ, năm 2015, vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội được khẳng định ngày càng rõ nét hơn. Mặt trận các cấp đã phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước… được các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân quan tâm, tin tưởng và ngày càng thể hiện sự ủng hộ cao đối với các chương trình hành động của Mặt trận.

Việc ban hành và triển khai thực hiện các kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đối với công tác dân tộc và công tác tôn giáo đã tạo tiền đề quan trọng đổi mới một cách toàn diện công tác dân tộc, công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam. Thông qua các hoạt động của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc, thăm hỏi, động viên và chăm lo đến nhu cầu, lợi ích chính đáng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Việc Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua đề án và chính thức phát động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sẽ là định hướng cơ bản để Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực trong các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hiện nay, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được xác định rõ hơn từ Trung ương đến cơ sở. Các chương trình giám sát và phản biện xã hội được Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai mạnh mẽ thông qua việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; các dự thảo văn bản pháp luật cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013. Các chương trình giám sát ở cấp Trung ương và nhiều chương trình giám sát ở cấp tỉnh, thành phố, trong đó Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Ở các địa phương, đã phối hợp và chủ trì được nhiều nội dung, chương trình giám sát các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQ Việt Nam vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Việc lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân thực hiện chưa chặt chẽ, kịp thời, vẫn còn nhiều hiện tượng, vụ việc bức xúc trong nhân dân chưa được Mặt trận phát hiện, kiến nghị xử lý. Công tác tham mưu, đề xuất với Đảng và công tác phối hợp với chính quyền ở một số địa phương còn chưa thường xuyên và kịp thời, chưa chặt chẽ. Chất lượng cán bộ ở một số địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới...

Bám sát 5 chương trình hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung thực hiện các trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, trong năm 2016, bên cạnh 8 chương trình phối hợp giám sát đã ký kết trong năm 2015, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan ký kết và triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 -2020. Hoạt động phản biện xã hội tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp ý kiến nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước...

 
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: TH)


Nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào Mặt trận


Trong 1 ngày dễn ra Hội nghị, các ý kiến phát biểu đều khẳng định kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong năm 2015 góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến để hoạt động của Mặt trận ngày càng đạt kết quả thiết thực. 

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh, kết quả giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam với nhiều chuyên đề đã đạt được những kết quả bước đầu. Mặt trận đã tham gia giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm và địa phương còn gặp lúng túng đó là việc khảo sát tìm hiểu xây dựng mô hình HTX kiểu mới, tổ chức Hội nghị huy động 40 tổ chức tôn giáo tham gia vào việc bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu… Trong năm 2016, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, MTTQ Việt Nam cần quan tâm nhấn mạnh đến việc triển khai tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng để nghị quyết đi vào thực tế, trong đó tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. “Trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam cần quan tâm đến những vấn đề bức xúc, người dân quan tâm như khiếu nại tố cáo, hàng giả hàng kém chất lượng, vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… để tập trung giám sát ra vấn đề và có sản phẩm sau giám sát”, Phó Chánh Văn phòng Trung ương góp ý.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch bày tỏ, điều ông tâm đắc nhất trong công tác Mặt trận năm 2015 là Mặt trận đã làm tốt công tác phối hợp và thống nhất hành động khi đã huy động được hầu hết các tổ chức thành viên chủ chốt tham gia vào các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Kết quả giám sát bước đầu đã khẳng định Mặt trận không còn đơn thân độc mã mà đã huy động được các lực lượng cùng Mặt trận tham gia và đã gây được tiếng vang trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, theo ông Túc vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc đặt ra như tình trạng tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội chưa có nhiều chuyển biến, tội phạm nguy hiểm ngày càng nhiều, tham nhũng lãng phí vẫn là vấn đề gây bức xúc... Đây là những vấn đề cần bàn bạc để MTTQ thực hiện trong năm 2016.

Đề xuất đến vai trò của MTTQ trong công tác hiệp thương, ông Lù Văn Que và Đỗ Duy Thường, đều là Ủy viên Đoàn Chủ tịch đề nghị Mặt trận cần nêu cao vai trò, quyền dân chủ của dân để khắc phục tình trạng "đảng cử dân bầu", hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa. Cần có quy định cụ thể về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị để lựa chọn được những người có tâm có phẩm chất đạo đức có năng lực thực sự vì nhân dân phục vụ.

Chia sẻ về vấn đề này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cho rằng, Mặt trận sẽ tiến hành để việc hiệp thương thực sự sàng lọc được những đại biểu Quốc hội là đại biểu của nhân dân. Với 3 lần hiệp thương, 10 lần hiệp sức, Mặt trận sẽ cùng Quốc hội và các cơ quan hữu quan làm tròn vai trò đại diện cho nhân dân chọn ra những người xứng đáng vào các cơ quan quyền lực.

Các đại biểu đề xuất, trong năm 2016, Mặt trận cần làm tốt hơn nữa việc phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận cần thể hiện quan điểm "theo đến cùng". Đối với các phong trào cần có sự tổng kết rõ ràng để có bài học rút ra để cả hệ thống Mặt trận thấy được những việc làm tốt để khai thác thời cơ, thuận lợi triển khai nhanh hơn, cũng nhìn ra những hạn chế để kịp thời khắc phục. Cần quan tâm đến việc huy động người dân tham gia vào việc quản lý khai thác tài nguyên theo hướng bền vững như bảo vệ rừng, tránh việc khai thác tận diệt các nguồn tài nguyên...

 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận Hội nghị.
 (Ảnh:TH).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  đánh giá cao các ý kiến phát biểu đầy trách nhiệm của các đại biểu. Chia sẻ về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đây là vấn đề rất bức xúc trong xã hội. MTTQ Việt Nam đã có phiên làm việc trù bị với đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và hiện nay đang chuẩn bị đề án về chương trình phối hợp với Chính phủ để vận động nhân dân giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn quốc. "Trong quá trình này phải xác định người Việt Nam phải tự chịu trách nhiệm và có trách nhiệm với sức khỏe của người Việt Nam, không nên đầu độc người Việt Nam bằng những sản phẩm trồng trọt chế biến không an toàn, bán hàng không an toàn. Mỗi hộ nông dân tiến tới đăng ký phải sản xuất an toàn, không đăng ký thì không công nhận gia đình văn hóa. " - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Chia sẻ về trách nhiệm của Mặt trận trong bầu cử, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sẽ ghi nhận các ý kiến để việc giới thiệu ứng cử viên đảm bảo chất lượng, có kiểm tra để làm tốt việc giới thiệu người tự ứng cử và giúp các ứng cử viên chuẩn bị tốt hồ sơ, tiếp xúc cử tri và tranh cử. 

Đề cập đến các phong trào thi đua, các cuộc vận động Mặt trận, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong năm 2016, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ còn hai cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên hàng dùng Việt Nam" và một phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Từ hai cuộc vận động và phong trào thi đua này, mỗi đoàn thể có thể triển khai phong trào riêng của mình nhưng chỉ tổng kết chung vào hai cuộc vận động và phong trào thi đua. 

Liên quan đến trách nhiệm giám sát và kiến nghị để phát triển đất nước, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, đây là trách nhiệm của cả nước, trong đó có đóng góp của Mặt trận. "Khu vực nông thôn miền núi cần tăng thu nhập theo hướng tái cơ cấu trong nông nghiệp theo hướng phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp" - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề xuất, đồng thời gợi mở, Mặt trận phải có một phong trào để tăng năng suất chất lượng, hiệu quả và hội nhập kinh tế thắng lợi. Cùng với đó, phải đoàn kết sáng tạo tiết kiệm, sử dụng tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác thị trường quốc tế với nhiều hiệp định thương mại tự do đã ký kết để tận dụng những cơ hội này đưa đất nước tiến lên./.

Theo Dangcongsan.vn


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.